Korthållsbanan uppdateras

Nu pågår arbetet för fullt med att uppgradera Korthållsbanan. Skjutvallen har höjts, släpen uppgraderas för att kunna hantera den nya utrustningen och elkablar grävs ned. Allt för att vi ska kunna ha anläggningen i drift till banöppningen den 3 maj.