Samtliga banor hålls stängda tills vidare

Styrelsen har beslutat att hålla samtliga banor på Hålmyren stängda tills vidare på grund av den pågående Covid-19 pandemin. Vi utvärderar löpande utvecklingen samt avvaktar vidare rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Så snart ytterligare information finns tillgänglig kommer denna att publiceras här samt på Facebook.