Säkerhet

HJSK Spelregler
 • Här har vi ”högt i tak” och är varandras stöd.
 • Allas åsikter räknas.
 • Vi är öppna, positiva och varandras säkerhet och arbetsmiljö.
 • Säkerheten går alltid först.
 • Alla medlemmar är representanter för klubben.
 • Skjutledare är klubbens ansikte utåt, mot besökare och nya medlemmar.
Skyttens egenkontroller före skytte enligt SÄK B
 • Vid all vapenhantering ska vapnet behandlas som om det vore laddat och hanteras i ofarlig riktning, det vill säga mot kulfång.
 • Innan skjutning ska skytten kontrollera att loppet är fritt från främmande föremål.
 • Laddning får endast ske efter kommandot ”Ladda” har getts av skjutledaren.
 • ALLTID öppet slutstycke och verifierat tomt lopp efter avslutat skytte, visa skjutledaren!
 • Vid eldavbrott ska vapnet läggas ned och skjutledaren informeras. Patronen avlägsnas efter godkännande från skjutledare. Det är skyttens ansvar att omhänderta de skadade patronerna. De får inte ligga kvar i skjutbåset eller slängas i soporna.
 • Skytt ansvarar att inga tomhylsorna blir liggande på golvet och utför en risk att snubbla/halka.
 • Skjutkur får endast beträdas av en skytt åt gången
 • Vapenrem får användas endast vid skjutmomentet, därefter ska den avlägsnas. Generellt råder förbud mot vapenremmar på banan.
Skjutledares ansvar enligt SÄK B
 • Vid behov informera om gällande säkerhetsbestämmelser.
 • Kontrollera att skyttarna hanterar vapnen på ett korrekt sätt.
 • Säkerställa att skyttarna följer givna kommandon.
 • Säkerställa att åskådare inte befinner sig i riskområdet.
 • Vid fara ska skjutledaren omedelbart avbryta skjutningen.
 • Skjutledare ska kontrollera att skott inte finns i loppet eller i magasinet när skytten har skjutit klart. Skytten ska visa detta för skjutledaren. Alltid öppet slutstycke vid avslutat skytte!
 • Skjutledaren ansvarar för att semaforen vid älgbanan alltid används. Grönt när det är okej att skjuta, rött när banan är stängd. Vid tillfälliga problem med banan eller då du tillfälligt behöver lämna älgkuren, använd framtagen skylt, ”skytte ej tillåtet”, att hänga på dörren till skjutkuren.
 • Skjutledare ska snarast rapportera till klubbens säkerhetsansvarige eller styrelsen när en olycka, patronsprängning eller ett allvarligt tillbud skett.
HJSK generella säkerhetsregler

Utöver de som inte ingår eller finns med i SÄK B

 • ALLTID öppet slutstycke eller brutet vapen efter avslutat skytte.
 • Inga vapen får förvaras i fodral, vapnen ska vara synliga för att kunna verifiera enligt ovan.
 • Vapenrem är förbjudet på hela anläggningen.
 • Laddning är endast tillåten på skjutplats efter tillstånd från skjutledare.
 • Vid eldavbrott ska vapnet läggas ned/hållas av skytten i skjutriktningen, i minst 10 sek, och skjutledare informeras.
 • Hörselskydd ska användas vid allt skytte.
 • Skjutledare ska veta var information finns gällande vem som är klubbens säkerhetsansvarig och vilka som ingår i styrelsen samt dess kontaktuppgifter.
 • Ansvariga skjutledare, för respektive tillfälle, ska etablera god kontakt med varandra och fördela arbets- och säkerhetsuppgifter. Stötta och sök stöd hos varandra!
 • Då det är öppet för allmänheten ska det vara minst två skjutledare på älgen, detta för att en skjutledare ska kunna ha ”överblick” utanför, kring parkering och avspärrningar. Jaktlags skjutning undantas detta krav, då jaktlag kan bistå med jaktledare eller av honom utsedd, som ikläder sig denna roll.
 • Om någon av er skjutledare känner att något inte känns bra eller inte upplevs säkert eller seriöst, ta stöd av varandra och se till att få kontroll över situationen och anläggningen. Alltså; känns det ”säkert osäkert”, agera för att återta/återfå kontroll.
 • Då fel uppstår, och du/ni behöver lämna kuren, sätt upp skylt ”Tillfälligt skjutförbud” samt invänta skjutledare.
 • Är du ensam skjutledare och ska skjuta, stäng bommen efter dig, så vet du att ingen obehörig tar sig in som kan riskera att komma in i skjutzonen.
 • Brott mot säkerhet och säkerhetsregler kan medföra uteslutning ur klubben.
 • Det är endast styrelsen som får utse skjutledare.