Trap

Välkommen till vår trapbana där vi skjuter Nordisk Trap.
Som medlem kostar det endast 30:- serien.
OBS! Endast stålhagel får användas. Skyddsglasögon ska användas vid skytte med stålhagel!
Ansvarig för trap: Anders Österman 070 233 36 52