Skeet

Klubbhuset - Hålmyren
Ansvarig för skeetbanan: Anders Österman 070 233 36 52