Kallelse till årsmöte 2024

Medlemmar i Hallstaviks Jaktskytteklubb kallas härmed till ordinarie årsmöte tisdagen den 26 mars 2024 kl. 19:00 på Hallsta Pappersbruk. Det bjuds på kaffe och bulle efter avslutat möte. Hälsningar, Styrelsen.

För att få kontroll på hur många som kommer och därmed anpassa mötet vill styrelsen få in förhandsanmälan på de som har för avsikt att närvara på mötet.

Anmälan skickas antingen till klubbens mailadress: hallstaviksjsk@outlook.com
Alternativt som SMS till Göran Stor: 070-277 53 75 eller
Hans Åhman: 070-565 1924

För de som har för avsikt att skicka in motioner till årsmötet hänvisar styrelsen att dessa skickas till klubbens mailadress för vidarebehandling på nästa ordinarie styrelsemöte innan årsmötet.

Städ och arbetskvällar i år kommer att informeras om på årsmötet.

Vill du hjälpa till? Vår verksamhet bygger helt på ideellt arbete. Hör av dig om du känner att du skulle kunna tänka dig att hjälpa till med styrelsearbete, skjutledare, funktionär eller ingå i mindre arbetsgrupp för att hjälpa till att renovera/rusta upp våra anläggningsdelar. Kontakta då någon i styrelsen.