Kallelse till årsmöte 2022

Medlemmar i Hallstaviks Jaktskytteklubb kallas härmed till ordinarie årsmöte torsdagen den 24 mars 2022 klockan 19:00.

Plats: Folkets Hus i Hallstavik.

Motioner till årsmötet skickas till klubbens mailadress för vidarebehandling på ordinarie styrelsemöte innan årsmötet.

Välkomna!

/Styrelsen