Inställd arbetsdag den 18/4

Arbetsdagen som var planerad till 18 april är inställd. Anledningen till detta är den pågående Covid-19 pandemin. Styrelsen avvaktar vidare rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och återkommer med mer information så snart sådan finns att tillgå.