Inställd jaktstig 1 maj

Styrelsen har beslutat att ställa in jaktstigen som var planerad till 1 maj. Vi avvaktar vidare rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och återkommer med mer information vid ett senare tillfälle.